Kødkvæg

Her kan du læse om vores køer og vores oksekød, om vores fokus på dyrevelfærd og kvalitet.
dyrevelfærd, kvalitets oksekød, gårdbutik, dansk kød

Vi har kødkvæg af racen Welsh Black. Vi købte de første fem køer og en tyr i 2015. De blev leveret på Holmelund den 1. april. I dag har vi 39 stykker kvæg. Vi har valgt racen, på grund af deres størrelse og fordi de har et rigtig godt temperament. Derudover giver de noget rigtig lækkert kød, der er saftigt og mørt.

Hvorfor har vi kødkvæg?

Det hele startede med et kommunalt vådområdeprojekt. I 2013/14 blev fem områder af Sallinge Å genslynget. Kommunen gennemførte projektet for at mindske udledningen af nitrat til Odense Fjord. En stor del af vores landbrugsjord blev derfor lavet om til vådområde.

Vi besluttede hurtigt, at vi ville have køer til at græsse i området. Hvis ikke det bliver græsset, så gror det til i skov og skrub. Så vi gik på jagt efter en kødkvægsrace, der var robust og kunne klare opgaven. Det er der mange racer, der kan. Men vi faldt for de sorte køer med den lodne vinterpels i Svanninge Bjerge.

dyrevelfærd, kvalitets oksekød, kødkvæg, gårdbutik

Dyrevelfærd

Vi har kvæg, fordi vi kan lide dyr. Og vores dyr skal have det godt. For os er dyrevelfærd, at dyrene kan færdes frit i folden, læ-skuret eller i stalden. I stalden og i læ-skuret skal der være god plads, så de kan hvile på et tørt leje. Hos os er et tørt leje, et leje af halm. Om sommeren skal der være adgang til skygge.

dyrevelfærd, kvalitets oksekød, gårbutik, dansk kød

Kalvene

Vores køer kælver om foråret eller tidlig sommer. De første seks måneder går kalvene sammen med deres mor. Vores køer går i flok. Det betyder, at kalvene altid kan finde en jævnaldrende, de kan buldre/lege med.

Når de bliver kønsmodne omkring 6 måneders alderen, bliver de taget fra deres mor. Dels skal vi have skilt tyre fra kvierne, så kvierne ikke bliver drægtige for tidligt. Men vi skal også have givet køerne en pause inden den nye kalv kommer.

Engene

Vores dyr græsser på enge ned til Sallinge Å. På kortet kan du se områderne. De bliver lukket ud på engen, så snart græsset er klar. De går på engen hele sommeren og en god del af efteråret. I det sene efterår eller tidlige vinter oversvømmes engene af vand fra åen. Derfor skal dyrene hjem om efteråret/vinteren.

Vinterhotel

Køerne kommer hjem til Holmelund og går på vinterfold. Her har de adgang til et stort læskur. Kalvene og foldtyrene kommer på stald på Karensminde i Findinge. Her egner foldene sig ikke til vinterfold. Her er der svær lerjord, som bliver til et ælte for dyrene at gå i.

Vinterfoder

Om vinteren fodrer vi vores dyr med hø eller wrap. Begge dele laver vi på egne engarealer. Engarealerne er deklarerede som vådområder. Det betyder, at de hverken må gødes eller sprøjtes. De dyr, der skal slagtes, får lidt ekstra godt at spise. De får valset havre, som vi selv har dyrket. Havre er med til at give fedt på kroppen. Det er vigtigt, for ellers kan kødet ikke modne ordentligt. Og det går ud over kvaliteten.

Vi har valgt at fodre vores dyr med havre. Havren dyrker vi selv. Vi har valgt havre, fordi den ikke behøves at blive sprøjtet mod svamp. Samtidig har den en lidt højere foderværdi. Derfor fordrer vi med valset havre. Vi valser først havre kort tid inden det bliver fodret ud til dyrene. Det er frisk foder.

Slagtning

Vi har valgt, at alle vores slagtedyr bliver skudt på marken. Det mener vi, er det mest rigtige. Dyrene opdager ikke, hvad der skal ske. De når ikke at blive bange eller stressede. Det er det bedste, vi kan gøre for vores slagtedyr. Og det giver samtidig også den bedste kødkvalitet.

Efter at dyrene er blevet skudt, køres de til vores slagter. Slagtekroppen hænges op i kølerummet, hvor den modner på krog i omkring 21 dage. Modning af kød har betydning for udviklingen af smag og mørhed i kødet.

Vores kød – vores gårdbutik

Vi er stolte af vores oksekød. Det er ingen hemmelighed. Vores lækre oksekød sælger vi fra vores egen gårdbutik. Vi håber, du har lyst til at lægge vejen forbi. Butikken har åbent hver torsdag fra kl. 16-18 og hver fredag fra kl. 15-18. Ellers er du meget velkommen til at ringe til os, hvis du gerne vil komme på et andet tidspunkt. Du finder kontakt-formularen på forsiden.